eKauppa | Katso kaikki yhteystiedot |

Verkko- ja tietoliikennepalvelut

Kokonaisvaltaiset verkkoratkaisut.

Verkko- ja tietoliikennepalvelut

Toimiva tietoliikenneverkko on elinehto nykypäivän liiketoiminnassa. Chilitaito rakentaa toimintavarmat ja tietoturvalliset tietoliikenne- ja verkkoratkaisut, jotka joustavan palvelumallin ansiosta vastaavat myös muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin.

Kauttamme saat kaiken: suunnittelun, toteutuksen, valvonnan ja ylläpidon.

Tietoturva ja helppous

Chilitaito hoitaa puolestasi verkkolaitteiden valvonnan, ylläpidon ja ohjelmistopäivitykset.

Toimiva verkkoympäristö koostuu useasta osa-alueesta

Modernissa ja nykyaikaisessa palvelulaitemallissa saat laitteet, niiden ylläpidon ja valvonnan sekä hallinnan yhdeltä toimittajalta. Näin pystymme takaamaan verkkoympäristösi toimivuuden. Käytössämme on markkinoiden parhaat palomuurit, verkkokytkimet ja langattomat tukiasemat. Valtakunnallinen varalaitepalvelu toimii nopeasti omasta varastosta. Sinun ei tarvitse huolehtia takuiden umpeutumisesta tai laiterikoista.

 • Palomuuripalvelu
 • Langaton ja langallinen verkko
 • Internet-yhteydet
 • Verkonvalvonta
 • Etäyhteydet

Palomuuripalvelu

Palomuuri tekee yrityksen verkossa tänä päivänä paljon muutakin kuin sallii liikennettä sisään ja ulos. Modernilla palomuurilla pystymme toteuttamaan tietoturvallisen ja yrityksen tarpeet huomioon ottavan verkkoratkaisun, joka on oikein hankittuna myös tärkeä osa yrityksen monikerroksellista tietoturvaa. Palomuuripalvelumme vastaa nykypäivän tietoturvahaasteisiin mm. seuraavilla ominaisuuksilla:

 • hyökkäyksentorjunta – tunnistaa ja estää verkkoliikenteestä tunnettuja hyökkäysmenetelmiä ja tarjoaa esim. palvelinten ylläpitäjille lisäsuojaa varsinkin jos palvelinohjelmistossa on havaittu haavoittuvuuksia joita ei ole ehditty vielä päivittää
 • virustorjunta – tarkistaa käyttäjien lataamat tiedostot virusten varalta ja tarvittaessa estää lataamisen
 • sovellusten hallinta – tunnistaa verkkoliikenteestä eri sovelluksia ja tarvittaessa estää haitallisten tai epätoivottujen sovellusten käytön
 • web-liikenteen suodatus – estää liikenteen haitallisille tai hakkeroiduiksi tunnistetuille web-sivustoille
 • bottiverkon tunnistus – torjuu liikenteen tunnetuista bottiverkoista
 • älykäs virustorjunta/hyökkäyksentorjunta – havaitsee verkkoliikenteestä entuudestaan tuntemattomia uhkia ja hyväksikäyttöyrityksiä, perustuen koneoppimiseen ja käyttäytymisentunnistukseen
 • geo-rajaus – tulevaa tai lähtevää verkkoliikennettä voidaan sallia tai estää globaalisti eri maanosien tai yksittäisten maiden tarkkuudella
 • lokitietojen tallennus – palomuuritoiminnoista kerätään ja tallennetaan kattavat lokitiedot verkkoliikenteen ja tietoturvasuojausten osalta, lokihistorian pituus on minissään 30 vrk ja pidemmän historian tallennus on mahdollista neuvotella tapauskohtaisesti

Edellä mainitut palomuuripalvelut ovat saatavilla sekä toimistoverkkojen että datakeskuksen verkkojen suojaamiseen.

Palomuurin ylläpitopalvelut sisältävät palomuurien käyttöjärjestelmien, palomuuriohjelmistojen tietoturva- ja ohjelmapäivitysten seurannan ja päivityksen.

Palomuurilaitteita on mahdollista ostaa joustavasti palvelulaitemallilla, tai hankkia laitteet asiakkaan omistukseen. Molemmissa vaihtoehdoissa palomuurin ylläpito-, ja muutos-, ja huoltotyöt voi jättää Chilitaidon huoleksi ja keskittyä omaan liiketoimintaan.

Langaton verkko

Langaton verkko kokonaispalveluna. Toteutamme langattomien verkkojen käyttöönotot niin, että asiakkaan tarvitsee vain osoittaa tilat, joissa langattoman verkon halutaan toimivan. Chilitaito huolehtii langattoman verkon kuuluvuuksien mittauksesta, verkon suunnittelusta eri päätelaitteiden tarpeet huomioiden sekä käyttöönoton, laitteiden fyysisestä asennuksesta lähtien. Asiakas saa valmiista verkkototeutuksesta tarpeellisen dokumentaation ja mittauspyötäkirjan.

Langatonta verkko on mahdollista ostaa joustavasti palvelulaitemallilla, tai hankkia laitteet asiakkaan omistukseen. Molemmissa vaihtoehdoissa langattoman verkon ylläpito ja muutos, sekä huoltotyöt voi jättää Chilitaidon huoleksi ja keskittyä omaan liiketoimintaan.

Langatonta verkkoa on mahdollista hallita perinteisen käyttöliittymän lisäksi myös modernin pilvipalvelun kautta. Pilvipohjainen hallinta tarjoaa selkeän ja tehokkaan työkalun varsinkin niille asiakkaille joilla on valtakunnallisesti tai kansainvälisesti useita eri toimipisteitä joissa kaikissa tarvitaan turvallista ja yhdenmukaista langatonta verkkoa. Asiakkaalle on mahdollista antaa pilvipalveluun myös oma hallinta/raportointinäkymä jonka käyttöön voidaan tarvittaessa järjestää koulutus.

Langallinen verkko

Langattoman työskentelyn yleistymisestä huolimatta jokainen toimiva ja turvallinen verkkoratkaisu rakentuu laadukkailla kytkimillä toteutettujen kiinteiden yhteyksien varaan.

Kytkimiä on mahdollista ostaa joustavasti palvelulaitemallilla, tai hankkia laitteet asiakkaan omistukseen. Molemmissa vaihtoehdoissa kytkinten ylläpito ja muutos, sekä huoltotyöt voi jättää Chilitaidon huoleksi ja keskittyä omaan liiketoimintaan.

Langattomien tukiasemien tapaan, myös kytkimien hallinta on nykypäivänä mahdollista toteuttaa pilvipalvelun kautta, jolloin yrityksen kaikkiin toimipisteisiin ja niissä oleviin verkkolaitteisiin saadaan yksi keskitetty näkymä josta laitteiden toimintaa voidaan seurata sekä niiden konfiguraatioita ja ohjelmistopäivityksiä hallita.

Internet-yhteydet

Toimitamme kaikkien tunnettujen operaattorien tietoliikenneyhteydet kustannustehokkaasti nykyaikaisilla nopeuksilla. Internet-yhteyttä hankkiessa huomioidaan liiketoiminnan tarpeet. Yritysten tarpeet eivät ole samanlaisia, tämän vuoksi meillä Chilitaidolla kuunnellaan asiakasta ja ehdotetaan ratkaisua keskustelun pohjalta. Videovalmennuksia työkseen järjestävän yrityksen tarpeet ovat erilaiset verratuna vaikkapa pienen kirjanpitotoimiston sähköpostiliikenteen tarpeisiin. Hyvällä suunnittelulla parannetaan merkittävästi sovellusten toimivuutta ja loppukäyttäjätyytyväisyyttä.

Verkonvalvonta

Yrityksen tietoverkon valvontaa voidaan tehdä kahdesta suunnasta. Valvomme aktiivisesti keskitetyn valvonnan kautta internettiin näkyviä laitteita, käytännössä asiakkaan palomuureja. Valvontaa on myös mahdollista tehdä asiakkaan sisäverkon kautta erillisellä verkkoon asennettavalla valvontatyökalulla.

Etäyhteys

Toimivat ja modernit etäyhteysratkaisut varmistavat asiakkaillemme tuloksekkaan työympäristön ja mahdollistavat työskentelyn fyysisestä sijainnistapaikasta riippumatta. Moderni ja nykyaikainen etäyhteys skaalautuu muuttuvassa maailmassa asiakkaan tarpeisiin lähes reaaliajassa. Etäyhteysratkaisumme sisältävät käyttäjän 2-vaiheisen todennuksen, joka on tänä päivänä turvallisen pääsynhallinnan perusedellytys.

Verkko- ja tietoliikennepalvelut

Toimiva tietoliikenneverkko on elinehto nykypäivän liiketoiminnassa. Chilitaito rakentaa toimintavarmat ja tietoturvalliset tietoliikenne- ja verkkoratkaisut, jotka joustavan palvelumallin ansiosta vastaavat myös muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin.

Kauttamme saat kaiken: suunnittelun, toteutuksen, valvonnan ja ylläpidon.

Tietoturva ja helppous

Chilitaito hoitaa puolestasi verkkolaitteiden valvonnan, ylläpidon ja ohjelmistopäivitykset.

Toimiva verkkoympäristö koostuu useasta osa-alueesta

Modernissa ja nykyaikaisessa palvelulaitemallissa saat laitteet, niiden ylläpidon ja valvonnan sekä hallinnan yhdeltä toimittajalta. Näin pystymme takaamaan verkkoympäristösi toimivuuden. Käytössämme on markkinoiden parhaat palomuurit, verkkokytkimet ja langattomat tukiasemat. Valtakunnallinen varalaitepalvelu toimii nopeasti omasta varastosta. Sinun ei tarvitse huolehtia takuiden umpeutumisesta tai laiterikoista.

 • Palomuuripalvelu
 • Langaton ja langallinen verkko
 • Internet-yhteydet
 • Verkonvalvonta
 • Etäyhteydet

Palomuuripalvelu

Palomuuri tekee yrityksen verkossa tänä päivänä paljon muutakin kuin sallii liikennettä sisään ja ulos. Modernilla palomuurilla pystymme toteuttamaan tietoturvallisen ja yrityksen tarpeet huomioon ottavan verkkoratkaisun, joka on oikein hankittuna myös tärkeä osa yrityksen monikerroksellista tietoturvaa. Palomuuripalvelumme vastaa nykypäivän tietoturvahaasteisiin mm. seuraavilla ominaisuuksilla:

 • hyökkäyksentorjunta – tunnistaa ja estää verkkoliikenteestä tunnettuja hyökkäysmenetelmiä ja tarjoaa esim. palvelinten ylläpitäjille lisäsuojaa varsinkin jos palvelinohjelmistossa on havaittu haavoittuvuuksia joita ei ole ehditty vielä päivittää
 • virustorjunta – tarkistaa käyttäjien lataamat tiedostot virusten varalta ja tarvittaessa estää lataamisen
 • sovellusten hallinta – tunnistaa verkkoliikenteestä eri sovelluksia ja tarvittaessa estää haitallisten tai epätoivottujen sovellusten käytön
 • web-liikenteen suodatus – estää liikenteen haitallisille tai hakkeroiduiksi tunnistetuille web-sivustoille
 • bottiverkon tunnistus – torjuu liikenteen tunnetuista bottiverkoista
 • älykäs virustorjunta/hyökkäyksentorjunta – havaitsee verkkoliikenteestä entuudestaan tuntemattomia uhkia ja hyväksikäyttöyrityksiä, perustuen koneoppimiseen ja käyttäytymisentunnistukseen
 • geo-rajaus – tulevaa tai lähtevää verkkoliikennettä voidaan sallia tai estää globaalisti eri maanosien tai yksittäisten maiden tarkkuudella
 • lokitietojen tallennus – palomuuritoiminnoista kerätään ja tallennetaan kattavat lokitiedot verkkoliikenteen ja tietoturvasuojausten osalta, lokihistorian pituus on minissään 30 vrk ja pidemmän historian tallennus on mahdollista neuvotella tapauskohtaisesti

Edellä mainitut palomuuripalvelut ovat saatavilla sekä toimistoverkkojen että datakeskuksen verkkojen suojaamiseen.

Palomuurin ylläpitopalvelut sisältävät palomuurien käyttöjärjestelmien, palomuuriohjelmistojen tietoturva- ja ohjelmapäivitysten seurannan ja päivityksen.

Palomuurilaitteita on mahdollista ostaa joustavasti palvelulaitemallilla, tai hankkia laitteet asiakkaan omistukseen. Molemmissa vaihtoehdoissa palomuurin ylläpito-, ja muutos-, ja huoltotyöt voi jättää Chilitaidon huoleksi ja keskittyä omaan liiketoimintaan.

Langaton verkko

Langaton verkko kokonaispalveluna. Toteutamme langattomien verkkojen käyttöönotot niin, että asiakkaan tarvitsee vain osoittaa tilat, joissa langattoman verkon halutaan toimivan. Chilitaito huolehtii langattoman verkon kuuluvuuksien mittauksesta, verkon suunnittelusta eri päätelaitteiden tarpeet huomioiden sekä käyttöönoton, laitteiden fyysisestä asennuksesta lähtien. Asiakas saa valmiista verkkototeutuksesta tarpeellisen dokumentaation ja mittauspyötäkirjan.

Langatonta verkko on mahdollista ostaa joustavasti palvelulaitemallilla, tai hankkia laitteet asiakkaan omistukseen. Molemmissa vaihtoehdoissa langattoman verkon ylläpito ja muutos, sekä huoltotyöt voi jättää Chilitaidon huoleksi ja keskittyä omaan liiketoimintaan.

Langatonta verkkoa on mahdollista hallita perinteisen käyttöliittymän lisäksi myös modernin pilvipalvelun kautta. Pilvipohjainen hallinta tarjoaa selkeän ja tehokkaan työkalun varsinkin niille asiakkaille joilla on valtakunnallisesti tai kansainvälisesti useita eri toimipisteitä joissa kaikissa tarvitaan turvallista ja yhdenmukaista langatonta verkkoa. Asiakkaalle on mahdollista antaa pilvipalveluun myös oma hallinta/raportointinäkymä jonka käyttöön voidaan tarvittaessa järjestää koulutus.

Langallinen verkko

Langattoman työskentelyn yleistymisestä huolimatta jokainen toimiva ja turvallinen verkkoratkaisu rakentuu laadukkailla kytkimillä toteutettujen kiinteiden yhteyksien varaan.

Kytkimiä on mahdollista ostaa joustavasti palvelulaitemallilla, tai hankkia laitteet asiakkaan omistukseen. Molemmissa vaihtoehdoissa kytkinten ylläpito ja muutos, sekä huoltotyöt voi jättää Chilitaidon huoleksi ja keskittyä omaan liiketoimintaan.

Langattomien tukiasemien tapaan, myös kytkimien hallinta on nykypäivänä mahdollista toteuttaa pilvipalvelun kautta, jolloin yrityksen kaikkiin toimipisteisiin ja niissä oleviin verkkolaitteisiin saadaan yksi keskitetty näkymä josta laitteiden toimintaa voidaan seurata sekä niiden konfiguraatioita ja ohjelmistopäivityksiä hallita.

Internet-yhteydet

Toimitamme kaikkien tunnettujen operaattorien tietoliikenneyhteydet kustannustehokkaasti nykyaikaisilla nopeuksilla. Internet-yhteyttä hankkiessa huomioidaan liiketoiminnan tarpeet. Yritysten tarpeet eivät ole samanlaisia, tämän vuoksi meillä Chilitaidolla kuunnellaan asiakasta ja ehdotetaan ratkaisua keskustelun pohjalta. Videovalmennuksia työkseen järjestävän yrityksen tarpeet ovat erilaiset verratuna vaikkapa pienen kirjanpitotoimiston sähköpostiliikenteen tarpeisiin. Hyvällä suunnittelulla parannetaan merkittävästi sovellusten toimivuutta ja loppukäyttäjätyytyväisyyttä.

Verkonvalvonta

Yrityksen tietoverkon valvontaa voidaan tehdä kahdesta suunnasta. Valvomme aktiivisesti keskitetyn valvonnan kautta internettiin näkyviä laitteita, käytännössä asiakkaan palomuureja. Valvontaa on myös mahdollista tehdä asiakkaan sisäverkon kautta erillisellä verkkoon asennettavalla valvontatyökalulla.

Etäyhteys

Toimivat ja modernit etäyhteysratkaisut varmistavat asiakkaillemme tuloksekkaan työympäristön ja mahdollistavat työskentelyn fyysisestä sijainnistapaikasta riippumatta. Moderni ja nykyaikainen etäyhteys skaalautuu muuttuvassa maailmassa asiakkaan tarpeisiin lähes reaaliajassa. Etäyhteysratkaisumme sisältävät käyttäjän 2-vaiheisen todennuksen, joka on tänä päivänä turvallisen pääsynhallinnan perusedellytys.

Chilitaito Oy

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki


Turku: Juhana Herttuan puistokatu 3, FI-20200 Turku

Myynti

myynti@chilitaito.fi


Support

support@chilitaito.fi


Laskutus

laskutus@chilitaito.fi

Laskutukseen liittyvät asiat, muissa asioissa olethan yhteydessä myyntiimme.


Katso kaikki yhteystiedot >

Sosiaalinen media

Palveluasiakkaille

Lataa etätuki

Liity uutiskirjeen tilaajaksi!

Haluatko saada tietoa IT-alan ajankohtaisista asioista? Liity uutiskirjeemme tilaajaksi!